elektronikk

Induktansen er egenskapen til de elektriske kretsene gjennom hvilke en elektromotorisk kraft blir produsert på grunn av passeringen av elektrisk strøm og variasjonen av det tilknyttede magnetfelt. Denne elektromotoriske kraften kan generere to fenomener som er godt differensiert fra hverandre. Den første er en selvinduktans i spolen, og den andre tilsvarer en gjensidig induktans, hvis det er to eller flere spoler koblet sammen. D

Les Mer

Et elektroskop er en enhet som brukes til å oppdage eksistensen av elektriske ladninger på nærliggende objekter. Det indikerer også tegn på den elektriske ladningen; det vil si hvis det er en negativ eller positiv ladning. Dette instrumentet består av en metallstang som er inne i en glassflaske. Denn

Les Mer

Den potensielle gradienten er en vektor som representerer forandringsforholdet til det elektriske potensialet med hensyn til avstanden i hver akse av et kartesisk koordinatsystem. Den potensielle gradientvektoren indikerer således retningen i hvilken endringshastigheten for det elektriske potensialet er større, som en funksjon av avstanden.

Les Mer

En termoelektrisk anlegg , også kjent som en termoelektrisk generasjonsfabrikk, er et system som skal generere elektrisk kraft ved å frigjøre varme ved å brenne fossilt brensel. Mekanismen som for tiden brukes til å generere elektrisitet fra fossile brensler består i hovedsak i tre faser: forbrenning, turbinedrift og elektrisk generatordrift. 1) B

Les Mer
$config[ads_cat_netboard] not found