Hva er absolutt og relativ verdi? (med eksempler)

Den absolutte og relative verdien er to definisjoner som gjelder for naturlige tall. Selv om de kan se lik ut, er de ikke. Den absolutte verdien av et tall, som navnet antyder, er selve figuren som representerer dette nummeret. For eksempel er absoluttverdien på 10 10.

På den annen side blir den relative verdien av et tall påført et bestemt tall som utgjør det naturlige tallet. Det er i denne definisjonen vi kan observere stillingen okkupert av figuren, som kan være enhetene, titalls, hundrevis og så videre. For eksempel vil den relative verdien av 1 i nummer 123 være 100, siden 1 opptar posisjonen til hundrevis.

Hva er den relative verdien av et tall?

Som tidligere nevnt, er absoluttverdien av et tall det samme nummeret selv. Det vil si at hvis du har tallet 321, er absolutt verdien av 321 lik 321.

Mens du spør om den relative verdien av et tall, bør du be om en av tallene som utgjør nummeret i spørsmålet. For eksempel, hvis du har 321, kan du be om den relative verdien av 1, 2 eller 3, fordi disse er de eneste tallene som er en del av 321.

-Hvis du spør om den relative verdien av 1 i tallet 321, er svaret at dens relative verdi er 1.

-Hvis spørsmålet er hva er den relative verdien av 2 i tallet 321, er svaret 20, siden 2 ligger over tiene.

-Hvis du spør om den relative verdien av 3 i tallet 321, er svaret 300, siden 3 inntar plasseringen til hundrevis.

Hvordan beregne det på en enkel måte?

Gitt et helt tall, kan det alltid nedbrytes som en sum av bestemte faktorer, hvor hver faktor representerer den relative verdien av tallene som er involvert i nummeret.

For eksempel kan tallet 321 skrives som 3 * 100 + 2 * 10 + 1, eller tilsvarende 300 + 20 + 1.

I det forrige eksempelet kan du raskt se at den relative verdien av 3 er 300, 2 er 20 og 1 er 1.

trening

I følgende øvelser spør vi om absolutt og relativ verdi av et gitt nummer.

Første eksempel

Beregn absolutt og relativ verdi (av hver figur) av tallet 579.

oppløsning

Hvis tallet 579 er omskrevet som nevnt ovenfor, har vi 579 tilsvarer 5 * 100 + 7 * 10 + 9, eller tilsvarende, lik 500 + 70 + 9. Derfor er den relative verdien av 5 500, den relative verdien av 7 er 70 og den for 9 er 9.

På den annen side er absoluttverdien på 579 lik 579.

Andre eksempel

Gitt tallet 9.648.736, hva er den relative verdien av 9 og de første 6 (fra venstre til høyre)? Hva er absolutt verdien av det oppgitte nummeret?

oppløsning

Når du skriver om tallet 9 648 736 får du at dette tilsvarer

9 * 1.000.000 + 6 * 100.000 + 4 * 10.000 + 8 * 1.000 + 7 * 100 + 3 * 10 + 6

eller du kan skrive som

9 000 000 + 600 000 + 40 000 + 8 000 + 700 + 30 + 6.

Så er den relative verdien av 9 9.000.000 og den relative verdien av de første 6 er 600.000.

På den annen side er absoluttverdien av det oppgitte tallet 9 648 736.

Tredje eksempel

Beregn subtraksjonen mellom absoluttverdien på 473 og den relative verdien av 4 i tallet 9.410.

oppløsning

Den absolutte verdien av 473 er ​​lik 473. På den annen side kan tallet 9.410 omskrives som 9 * 1000 + 4 * 100 +1.10 + 0. Dette innebærer at den relative verdien av 4 i 9.410 er lik 400.

Endelig er verdien av den forespurte subtraksjonen 473 - 400 = 73.