De 10 viktigste økonomiske institusjonene Eksempler

De viktigste eksemplene på økonomiske institusjoner er Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdenshandelsorganisasjonen. Økonomiske institusjoner har forskjellige egenskaper i henhold til deres natur.

Institusjonene eller økonomiske organismer er de enhetene der økonomiene til enkeltpersoner, grupper, selskaper eller nasjoner som er knyttet til nevnte institusjon, forvaltes.

Disse forholdene styres av en rekke regler eller normer som vil bidra til å gjøre økonomien gjennomsiktig og bedre konsolidert.

De 10 viktigste eksemplene på økonomiske institusjoner

1- Verdensbanken

Det er en avhengig enhet i De forente nasjoners organisasjon og arbeider for å gi økonomisk og økonomisk støtte til land som er i scenarier av økonomisk krise.

Det dukket opp for å hjelpe landene til å komme seg etter andre verdenskrig.

2- Internasjonalt pengefond

Det er en institusjon opprettet av De forente nasjoner. Hovedformålet er å fremme samarbeid mellom landene som omfatter det og at det er finansiell stabilitet i disse nasjonene.

Fondens medlemsland kan bruke dette fondet til å løse noe økonomisk eller økonomisk problem de presenterer.

3- Internasjonalt handelskammer

Det er en organisasjon opprettet i Frankrike. Det er ansvarlig for å gi beskyttelse til selskaper i de forskjellige landene som består av det.

Denne institusjonen søker å gjøre markedsøkonomien effektiv, og gir den støtten som bedrifter trenger.

4- Verdenshandelsorganisasjonen

Det er ansvarlig for å opprette regler og forskrifter knyttet til alle handelsutvekslinger over hele verden.

I tillegg oppfordrer det åpningen av nye virksomheter, og hovedmålet er at økonomien har en imponerende vekst.

5- Økonomisk og monetær union

Den består av land i EU. Den ble født med implementeringen av euroen som den felles valutaen.

Denne foreningen har til hensikt å ha felles økonomisk politikk for å oppfylle målene og målene i regionen.

6- CEPAL

Økonomisk kommisjon for Latin-Amerika (ECLAC) er en regional kommisjon for De forente nasjoner.

Det ble skapt for å bidra til økonomien i de nasjonene som gjør det opp, bidrar til vekst, utvikling og fremfor alt til styrking av økonomiske forhold mellom medlemslandene, så vel som med andre land i verden.

7- Mercosur

Det er det felles markedet i sør og består av flere sør-amerikanske land. Det fokuserer på å søke og generere forretningsmuligheter mellom økonomiene i medlemslandene og de andre landene.

8- Den offentlige statskassen

Det er en institusjon som er en del av økonomien og staten i hvert land. Han er ansvarlig for studiet av offentlige finanser.

Denne institusjonen bidrar til å ta avgjørelser eller gi svar på inntekter og utgifter. Staten kan gripe inn i markedsøkonomien og gjør det vanligvis gjennom statskassen.

9 Banker

De har ansvaret for å drive finansiell virksomhet, som består av å utnytte markedene på ulike måter. Markedsføring med penger er sitt mest kjente mål.

10-Bedrifter

De er institusjoner som fokuserer hovedsakelig på hvordan de økonomiske systemene fungerer.

Selskapene har som mål å delta fritt i produksjon av varer og tjenester for å møte kravene og behovene.