Betydningen av skapelsen av Gran Colombia: 4 Viktige grunner

Opprettelsen av Gran Colombia i 1819 var av stor betydning for destiniene til territoriene som gjorde det opp og generelt for hele Latin-Amerika.

Den store Colombia ble tilpasset av landene som i dag er kjent som Colombia, Venezuela, Ecuador og Panama. I tillegg inneholdt det noen territorier i Nord-Peru, Nordvest-Brasil og Guyana.

Gran Colombia ble oppløst i 1831, etter de interne politiske kampene som genererte Simón Bolívars fratredelse som president.

Avskaffelsen av den store Colombia førte til fødselen av Venezuela, Ecuador og New Granada som uavhengige nasjoner.

Grunner til at etableringen av Gran Colombia var viktig

1- Realisering av uavhengighetsarbeidet

Opprettelsen av Gran Colombia var et grunnleggende skritt for uavhengighetsprosessen som hadde skjedd på deres territorier siden 1810.

Den uavhengige årsaken ble styrket med de strategiske og politiske målene som ble opprettet av Gran Colombia.

Den samlende visjonen om Bolívar og andre viktige personligheter av tiden som Francisco de Miranda endte med oppløsningen av Gran Colombia, men uavhengighetsvisionen triumferte takket være etableringen.

2- Betydning i uavhengighet og territoriale kamper

Fra 1810 til oppløsningen i 1831 stod det territorium som dannet den store Colombia overfor flere konflikter.

Noen kamper var å opprettholde deres territoriers uavhengighet, for eksempel kampene mot de spanske og britiske leiesoldatene. Andre slag, som de som fant sted i krigen mot Peru, var territoriale.

Sammenslutningen av den store Colombia tillatt områdene som samsvarer med den for bedre å støtte kampene.

I tillegg hadde traktatene som ble undertegnet under varigheten av Gran Colombia som følge av disse konfliktene, en viktig internasjonal effekt og fortsetter å gjøre det for tiden.

3- Fremgang i frigjøring av slaver

Formasjonen av Gran Colombia tillot Simón Bolívar å handle for å oppfylle hans intensjoner for å oppnå slavernes frigjøring. Selv Bolivar klarte å foreslå et system for befrielse av slaver i loven fra 1821.

Dette initiativet, selv om det hadde forskjellige promotorer, fant også mange hindringer for aksept.

Disse hindringene var knyttet til tilnærmingen til å betale skatt til slaveeierne som var overvekt i loven og med de ulike bevegelsene til fordel for slaveri som eksisterte på den tiden.

Selv om Bolívars pretensjoner ikke kunne utføres fullt ut, viste det seg at frigjøringsmetoden for slaver i Gran Colombia var effektiv i de uavhengige republikkene Venezuela, New Granada og Ecuador etter separasjonen av Gran Colombia.

4- Utvikling av pressen

Etter uavhengighetskrigen og grunnleggelsen av Gran Colombia begynte illustrasjonen å gjennomsyre en stadig bredere del av den utdannede befolkningen.

Denne effekten ble reflektert i fremgang og aktiv interesse for regjeringer og samfunn i pressen.

Denne økende interessen i Great Colombia tillot grunnlaget for ulike former for periodisk press.

Utover rapportering av politiske og militære hendelser, etterlot patriot journalistikk et viktig vitnesbyrd om interesser og tro på tiden.

Kanskje du er interessert i årsakene til oppløsningen av den store Colombia.