15 Eksempler på samarbeidshøypunkter

Samarbeid er handlingen av å jobbe eller handle sammen med en annen person eller gruppe for å oppnå et felles mål eller fordeler for begge.

I denne forstand er det motsetning til konkurranse, hvor enkeltpersoner står overfor målet om at en av de to er seirende.

Samarbeidsforholdene er preget av frivillige og frie foreninger. Dette betyr at hvis en av de to partene ikke samtykker til foreningen, men er tvunget til å akseptere, handler det ikke om samarbeid, selv om forholdet kan være til nytte for motvillige partiet.

For mennesket er samarbeid et etisk og moralsk verdier, så det må være tilstede i forholdet mellom enkeltpersoner, samt i institusjonene de har skapt (organisasjoner, stater, blant annet).

Det skal bemerkes at samarbeid ikke bare eksisterer i menneskelige relasjoner, men er også vanlig blant andre levende vesener. I denne forstand etablerer dyr og planter også samarbeidsforhold.

Følgende er noen eksempler på samarbeid, klassifisert som: samarbeid mellom mennesker, samarbeid mellom nasjoner, samarbeid mellom dyr, samarbeid med planter

Fire eksempler på samarbeid mellom mennesker

1- Kooperative foreninger

Samarbeidspartnere er sammenslutninger av mennesker som frivillig deltar for å møte deres sosiale, økonomiske og kulturelle behov og ambisjoner.

Samarbeidsforeninger er basert på verdiene for gjensidig hjelp, individuelt og kollektivt ansvar, demokrati, likestilling, egenkapital og solidaritet. I tillegg må blant medlemmene av kooperativet være ærlighet, integrasjon.

Prinsippene for kooperativer er:

- Frivillig arbeid

- Fri overholdelse, noe som betyr at enhver person har rett til å bli med i et kooperativ.

- Godkjennelse. Samarbeidspartnere må ikke diskriminere ethvert medlem uavhengig av kjønn, religion, hudfarge, politisk orientering eller seksuell orientering.

2- Frivillige brannmenn

Frivillige brannvesenet er en sammenslutning av personer som er opplært i førstehjelp, kontroll og brannarrest, som samarbeider med andre personer i samfunnet.

3- Sivile verneorganer

Sivilevernsorganer samarbeider med andre borgere ved å beskytte deres sikkerhet.

4- Felles møter

De er foreninger som forekommer blant medlemmene i et samfunn, og som viser samarbeid.

Tre eksempler på samarbeid mellom nasjoner

1-orkanen Katrina

Tragedien til orkanen Katrina, som ødela byen New Orleans, forårsaket mange land å forene for å hjelpe USA til å løse de ravages som genereres av orkanen.

2- Internasjonale organisasjoner

Internasjonale organisasjoner er eksempler på samarbeid mellom landene. Disse inkluderer FN (FN), som søker å opprettholde fred mellom verdens land og Verdens helseorganisasjon (WHO).

3-fossefall i Colombia

Under troughs som rammet Colombia i 2011, demonstrerte mange land deres støtte ved å sende mat, medisiner og andre varer til dette landet.

Seks eksempler på samarbeid mellom dyr

I naturen er det eksempler på samarbeid mellom dyr. Noen eksempler på disse forholdene er:

1- The oxpeople og rhinos, buffaloene, antiloper og giraffer

Samarbeidsforholdet mellom picabueyene (fugler) og visse pattedyr er en type protokoperasjon, et forhold der individer av to forskjellige arter etablerer bånd fordi det er gunstig for begge.

I dette forholdet spiser picabueyene på parasittene som finnes i huden av pattedyr (som hindrer pattedyr fra å trekke visse sykdommer) og i retur får de transport og mat.

2- Rengjøring av fisk og kunder

Forholdet mellom renere fisk og klientfisk er også et eksempel på protocooperation. Rengjøring av fisk er dyr med liten størrelse, noe som gjør at de kan komme inn i kundens munn.

I dette samarbeidsforholdet får rengjøringsmidler mat og kunder blir rene.

3- Myrer og bladlus

Myr og bladlus er et annet eksempel på protokoperasjon. I dette forholdet produserer bladlus et stoff som heter "honningdew" fra salven hentet fra plantens blad.

Honeydew er nyttig for myrene, som "melker" bladlusene for å utskille dette stoffet. Til gjengjeld beskytter myren bladlusen fra rovdyr.

4- Meerkats

Meerkats, også kalt mongooses, samarbeider med hverandre når man etablerer overvåkningssvingninger. Dette betyr at mens en gruppe meerkats sover, forblir en annen gruppe våken.

5- Humpback hval

Humpback hval samarbeider når jakt. Disse svømmer i grupper for å fange fangene, slik at arbeidet er lettere for alle. Generelt er dette samarbeidsforholdet mer stabilt om sommeren.

6- Biene

Bier, som mange andre insekter, demonstrerer en stor grad av samarbeid i sitt arbeid.

I denne forstand har hver av bietypene en funksjon avhengig av om de er arbeidere, droner eller dronninger.

Syv eksempler på samarbeid med planter

1- Mycorrhizae

Mycorrhizae er samarbeidsforhold mellom en sopp og en plante. I dette forholdet holder svampene eller penetrerer plantens røtter på en slik måte at de øker absorpsjonsområdet for disse. Til gjengjeld gir anlegget svampen næringsstoffene som er nødvendige for at den skal leve.

2- Lagen

Lichens er et eksempel på symbiose mellom en sopp og en alger. I dette forholdet gir algen maten som den oppnår fra fotosyntese mens svampen beskytter alger og holder den fuktig.

3- Fugler og planter

Fuglene samarbeider med plantene som hjelper dem til å reprodusere. Blomstene av plantene inneholder nektar som er næringsrik for fuglene og partikler av pollen, som er nødvendige for reproduksjonen.

Når fuglene nærmer seg blomstene til å konsumere nektar, er deres fjerdedel impregnert med pollen, som de transporterer til andre blomster, befruktning dem.

4- Bier, humle eller andre insekter og planter

Som med fugler, bruker insekter nektar av blomster av planter.

I prosessen er kroppens villi av disse insektene impregnert med pollen som de transporterer til andre blomster.

5- Rottransplantater

Røttene til to eller flere trær kan sammenføyes på en naturlig måte for å dele næringsstoffer, hormoner og andre næringsstoffer.

6- Hermetskrabben og havanemonen

Anemones er festet til krabbernes skall. Krabben serverer transportanemonen, mens anemonen tilbyr mat og beskyttelse.

7- Clown fisk og anemoner

Anemoner genererer stikkende i de fleste fisk unntatt klovnfisk, som har en slim i huden som beskytter dem. På denne måten får klovnefiskene et hjem og anemonen får beskyttelse mot klovnefisken.